Inne Obrazy Sakralne

Bł.Karolina Kózkówna
Bł. Piotr Frasatti
Św. Siostra Faustyna
Św. Siostra Faustyna
Pan Jezus
Św. Stanisław Kostka
Bł. Piotr Frasatti
Św. Dominik Savio
Kunegunda Siwiec
Jezus Chrystus
Jezus Król Polski